Anonymous på nätet Skydda din identitet
  • Facebook

Genom att lämna felaktiga uppgifter i förvärvet av WhatsApp införde Europeiska kommissionen böter 110 Miljoner euro mot Facebook. Koncernen hade ännu matchas med varandra, i motsats till tidigare löften, användardata för de två tjänster.

netzpolitik.org

Genom att lämna felaktiga uppgifter i förvärvet av WhatsApp införde Europeiska kommissionen böter 110 Miljoner euro mot Facebook. Koncernen hade ännu matchas med varandra, i motsats till tidigare löften, användardata för de två tjänster.
länk

WhatsApp: Privacy lie ger en Facebook miljoner straff
Rösta på denna post

Kommentar (1)

  1. Pascale Krambrock sade på 18-05-2017

    Und den mangelnden Datenschutz stellen die so auch nicht mehr her.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.