Anonymous på nätet Skydda din identitet
  • Facebookheise.de

Krypteringen trojaner WannaCry hade liknande mask sprider med hjälp av en SMB sårbarhet i Windows. Nu öppen källkod motsvarighet Samba har en liknande gap, de gapar för sju år. Hotar en krypto trojanska infektion på Linux-system?
länk

SambaCry: Att hitta farlig sårbarhet i Samba och patch
Rösta på denna post

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.