Anonymous på nätet Skydda din identitet
  • Facebook
EU-kommissionen bör kräva Tyskland, att stoppa lagring av uppgifter, eftersom det bryter mot EU-rätten. Advokater har bett EU: s verkställande, inleda ett överträdelseförfarande mot Förbundsrepubliken.
länk

netzpolitik.org
Rösta på denna post

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.