Anonymous på nätet Skydda din identitet
  • Facebookthehackernews.com

Microsoft Responds To controversial Windows 10 Spying Concerns, But It will Still Collect Your Data
länk

Microsoft Responds To Windows 10 Spying Concerns, But It will Still
Rösta på denna post

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.