Anonymous på nätet Skydda din identitet
  • Facebookthehackernews.com

One again Lenovo Caught Pre-Installing Spyware software on its Laptops to spy on windows users.
länk

Lenovo Caught (3rd Time) Pre-Installing Spyware on its Laptops
Rösta på denna post

Kommentar (1)

  1. Curt Taylor sade på 27-09-2015

    Ich kaufe nur ältere Lenovo Think-Pads ohne Betriebssystem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.