Anonymous på nätet Skydda din identitet
  • Facebook

Det enda skydd av identitet vid Bitcoin från pseudonym användning av Bitcoin adresser. Så länge ingen vet, vem som ligger bakom en adress, identiteten hos användaren förblir skyddad. Däremot kan beloppen se och specialisera fler och fler företag till, avslöja identiteten på ägarna, inte bara på uppdrag av myndigheter och skattekontoren.

Continue Reading >>