Anonymous på nätet Skydda din identitet
  • Facebook

Att en korrupt regering tjänsteman Dread Pirate Roberts (operatör av Silkroad marketplace) framtvingade, verkligen är nu känt. Hur visste han den förmodade identiteten hos operatören? Naturligtvis från FBI utredningar. Det finns dock fortfarande på fel spår.

Continue Reading >>