Anonymous på nätet Skydda din identitet
  • Facebook

anonymHennes gång verkligen vill så anonym som möjligt för att gå online? Sedan observera följande 10 poäng, men kom ihåg, att endast ett enda fel kan avslöja din identitet.

Continue Reading >>

SilkroadHändelserna kring konstruktion och hösten Silkroad skulle faktiskt vara det perfekta materialet för en bok eller ens en film. Vissa forskare har Dread Pirate Roberts utpressning och konfiskerade Bitcoins i sin egen plånbok senarelade. och, även om undersökarna var ständigt övervakas.

Continue Reading >>